όροι χρήσης


Terms of Use in English |  Terms of Use in Spanish |  Terms of Use in German |  Terms of Use in Greek |  Terms of Use in Italian |  Terms of Use in Portuguese


όροι χρήσης

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (στο εξής: Όροι) συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της MediaHostingLTD, μια Ισραηλινή εταιρεία με κύρια διεύθυνση την P.O.B 3220, Akko 24132, Ισραήλ - Φαξ- +972-3-9155798 - Τηλ- +972-4-6575080 (Στο εξής:  Εταιρεία) και Εσάς (στο εξής: Εσείς), το άτομο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ορίζονται με σκοπό τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κι εκτός κι αν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι όροι που παρουσιάζονται αποτελούνται από πολλά μέρη:
Το Πρώτο μέρος περιγράφει τις υπηρεσίες που προκύπτουν βάσει της παρούσας Συμφωνίας και την άδεια της Εταιρείας να τις τροποποιήσει, να βελτιώσει τους όρους, να διακόψει τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα των μερών να τερματίσουν αυτούς τους όρους.


Το Δεύτερο μέρος περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά Σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
Αυτό το μέρος συνίσταται από πολλές υποενότητες: η πρώτη περιγράφει τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις σας ως Διαχειριστής Ραδιοφώνου (Στο εξής: Διαχειριστής Ραδιοφώνου), συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής σας να μην εκπέμπετε περιεχόμενο κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός κι αν πληρώσατε δικαιώματα εκμετάλλευσης απευθείας στους ιδιοκτήτες των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή τους εκπροσώπους αυτών. Η δεύτερη περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου (Στο εξής: Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου), χρησιμοποιώντας τον διακομιστή μας Shoutcast ή Icecast (στο εξής:Shoutcast). H τρίτη περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως Ραδιοφωνικός Παραγωγός (Στο εξής:Ραδιοφωνικός Παραγωγός), και τέλος η τέταρτη περιγράφει τις υποχρεώσεις σας ως Ακροατής (Στο εξής:Ακροατής).


Το Τρίτο μέρος είναι η πολιτική απορρήτου της Εταιρείας Αυτή η ενότητα περιγράφει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές της εταιρείας και σε διακομιστές τρίτων και σας κάνει γνωστές ποιες προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες είναι αποθηκευμένες.


Το Τέταρτο μέρος είναι η εκτεταμένη πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξηγεί τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις σας και δημιουργεί έναν μηχανισμό αφαίρεσης με σκοπό να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε υλικό με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, επίσης επιτρέπει στους χρήστες να ακούν ζωντανές μεταδόσεις καθώς αυτές μπορεί να εμπίπτουν στα κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα του Διαχειριστή του Ραδιοφώνου.


Το πέμπτο μέρος είναι η ενότητα περιεχομένου Τρίτων, που εξηγεί πως ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο και ιστοσελίδες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων, διαφημιστικό περιεχόμενο, στατιστικές υπηρεσίες τρίτων και άλλα.


Η έκτη και τελευταία ενότητα είναι η ενότητα των Γενικών όρων, αποποιείται κάθε ευθύνη από την Εταιρεία και εξηγεί πως οι υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε περαιτέρω προϋποθέσεις. Αυτή η ενότητα καθορίζει επίσης έναν μηχανισμό Διαιτησίας και εξηγεί πως όλες οι νομικές διαδικασίες θα διεκπεραιωθούν υπό τη νομοθεσία του Κράτους του Ισραήλ και μέσω της Διαιτησίας.


Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω Όρους προσεκτικά, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Παρακαλώ σημειώστε επίσης πως αυτοί οι όροι μπορεί να διορθώνονται από καιρού εις καιρόν, και πως μπορεί να τους διορθώσουμε δίχως προειδοποίηση, επομένως Εσείς θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα συχνά για τυχόν διορθώσεις.

 

1. Υπηρεσίες: Η Εταιρεία παρέχει μια Πλατφόρμα για Διαχειριστές Ραδιοφώνου και Ανώτερους Διαχειριστές Ραδιοφώνου για να μεταδίδουν και να δημοσιεύουν ροή δεδομένων και/ή διαύλους ραδιοφώνου διαδικτυακά και επιτρέπει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες και στους Χρήστες να ακούν τέτοιες ηχητικές ροές (Στο εξής: Πλατφόρμα). Αυτή η πλατφόρμα διατίθεται εν μέρει χωρίς χρέωση και εν μέρει με χρέωση όπως εξηγείται στην παρούσα συμφωνία, και «Ως Έχει».

1. Όροι: Οι Όροι τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2008 και θα παραμείνουν έως ότου η Εταιρεία τους τερματίσει, τους διορθώσει ή τους τροποποιήσει, η Εταιρεία μπορεί να βελτιώσει, να τροποποιήσει ή να διακόψει αυτούς τους όρους για όλους τους χρήστες ή/και για συγκεκριμένους χρήστες δίχως ειδοποίηση και δεν θα έχετε καμία αξίωση στις βελτιώσεις, τις τροποποιήσεις ή τη διακοπή.

2. Διακοπή της Υπηρεσίας: Η Εταιρεία μπορεί να καταργήσει την Πλατφόρμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και μπορεί να διακόψει την υπηρεσία δίχως προειδοποίηση. Αποποιείστε την ευθύνη της Εταιρείας και διατηρείτε την Εταιρεία αβλαβή από οποιαδήποτε ευθύνη και/ή απώλεια δεδομένων ή κέρδους λόγω μια τέτοιας διακοπής.

3. Γενικές Πρακτικές - Αποδέχεστε πως η Εταιρεία μπορεί να επιβάλλει γενικές πρακτικές και περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του Περιεχομένου και την αποθήκευση ή την μετάδοση αυτού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του μέγιστου αριθμού των χρηστών ή το ζωνικό εύρος, της μέγιστης ή ελάχιστης ποιότητας οποιασδήποτε ροής που μπορεί να σταλεί ή να ληφθεί από έναν λογαριασμό στην Πλατφόρμα, του μέγιστου χώρο δίσκου που θα σας διατεθεί στους διακομιστές της Εταιρείας, και του μέγιστου αριθμού των φορών (και της μέγιστης διάρκειας αυτών) που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συμφωνείτε πως η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης ή Μετάδοσης οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων μέσων επικοινωνίας ή άλλου Περιεχομένου που διατηρήθηκε ή μεταδόθηκε από την Πλατφόρμα. Αποδέχεστε πως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδέει επισκέψεις που είναι ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον αποδέχεστε πως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις γ^#949;νικές πρακτικές και τους περιορισμούς οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, με ή χωρίς ειδοποίηση.

2. Τα Καθήκοντα, οι Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματά Σας: Κατά την εγγραφή σας ως Ακροατής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός ή Διαχειριστής Ραδιοφώνου, θα πρέπει να παράσχετε στην Εταιρεία ακριβείς, πραγματικές και κατανοητές πληροφορίες σύμφωνα με τα πεδία που απαιτούνται στην φόρμα εγγραφής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις πληροφορίες εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή και από καιρού εις καιρόν, κι Εσείς εγγυάστε να διατηρήσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας σχετικές και ακριβείς. Θα πρέπει να παράσχετε στην Εταιρεία μι έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να επαληθευτεί ο Λογαριασμός Χρήστη Σας (Στο εξής: Λογαριασμός Χρήστη). Θα πρέπει να κρατήσετε τις πληροφορίες του Λογαριασμού Χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων του κωδικού πρόσβασης και άλλων πληροφοριών σύνδεσης, μυστικές και θα είστε υπεύθυνοι γι οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση που θα προκύψει από την κακή χρήση του Λογαριασμού Χρήστη σας. Εάν ανακαλύψετε πως οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά τον Λογαριασμό Χρήστη σας έχει παραβιαστεί ή αποκαλυφθεί, θα πρέπει, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση να ειδοποιήσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του Λογαριασμού Χρήστη σας και να φροντίσετε να διασφαλίσετε πως κανένας τρίτος δεν θα χρησιμοποιήσει το Λογαριασμό Χρήστη σας. Θα είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών με τρίτους και Χρήστες της Πλατφόρμας κι Εσείς δια του παρόντος προειδοποιήστε να μην αποκαλύψετε σε τρίτους ή Χρήστες οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν Ευαίσθητα Δεδομένα ή Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους κανονισμούς οποιουδήποτε κράτους. Δια του παρόντος αποθαρρύνεστε από την ανταλλαγή πληροφοριών και προειδοποιήστε να μην συναντήσετε Χρήστες που γνωρίσατε μέσω της Πλατφόρμας. Δια του παρόντος αποθαρρύνεστε από την παροχή σε οποιονδήποτε Χρήστη ή Τρίτο οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά, αριθμού τηλεφώνου, προσωπικής διεύθυνσης, πληροφορίες σχετικές με την εργασία ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίησή σας.

1. Γενική Χρήση - Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα καλή τη πίστει και να αποφεύγετε να τη χρησιμοποιείτε με σκοπό να στέλνετε μαζικά μηνύματα σε οποιονδήποτε Χρήστη ή Τρίτο. Δεν θα πείσετε κανέναν να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα με τρόπο που προκαλεί δυσαρέσκεια και δεν θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να παρακολουθήσετε ή να παρενοχλήσετε άλλους Χρήστες. Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να προωθείτε παροχή υπηρεσιών σεξ, συνοδών και ραντεβού.

2. Προσωπική Χρήση, Μη Μεταβιβαζόμενα Δικαιώματα - Ο Λογαριασμός Χρήστη σας είναι μόνο για την προσωπική σας χρήση. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε, να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε ή άλλως να παραχωρήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά χρήσης του Λογαριασμού Χρήστη Σας δίχως γραπτή άδεια της Εταιρείας.

3. Κανόνες Συμπεριφοράς - Θα χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και θα λειτουργείτε με ηθικό νόμιμο τρόπο, δεν επιτρέπεται η χρήση της Πλατφόρμας από κανέναν για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: (I) Βωμολοχία, Χυδαιότητες, Σεξουαλικό Συγκείμενο και Περιεχόμενο, προβολή Πορνογραφικού περιεχομένου ή επικοινωνία, εκκίνηση σεξουαλικά προσανατολισμένων προτάσεων σε ανήλικους και/ή Χρήστες που μπορεί να προσβληθούν από μια τέτοια επικοινωνία (ii) Εκκίνηση αιτημάτων σεξουαλικά προσανατολισμένων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης παροχής υπηρεσιών ραντεβού και συνοδών. (iii) Συκοφάντηση ή Δυσφήμιση οποιουδήποτε Χρήστη ή ενόχληση, απειλή, προσβολή οποιουδήποτε Χρήστη δίχως την πρότερη έγγραφη συγκατάθεσή του. (iv) Προώθηση παράνομης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας και/ή της σύστασης συμμορίας εναντίον άλλων Χρηστών (v) Εκκίνηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που εμπεριέχει τυχερά παιχνίδια, ή στοιχηματισμό ή προωθητικούς διαγωνισμούς που εμπεριέχουν βραβεία που δεν συνδέονται με την Εταιρεία (vi) Δημοσίευση υλικού που παραβιάζει Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, Σήματα κατατεθέντα και Ευρεσιτεχνίες (vii) Δημοσίευση προσωπικών ταυτοποιήσιμων πληροφοριών, είτε δικών Σας είτε Άλλων Χρηστών (viii) Εκκίνηση πολιτικού, κοινωνικού, ρατσιστικού, θρησκευτικού ή άλλου μη αποδεκτού λόγου (ix) Εμπλοκή σε συστήματα πυραμίδας και/ή αλυσιδωτά ηλεκτρονικά μηνύματα (x) Παροχή συνδέσμων για οποιαδήποτε διαφημιστική ή/και προωθητική επιχείρηση τρίτου (xi) Χρήση οποιουδήποτε προσβλητικού Ονόματος Χρήστη (xii) Οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες σχετικές με τον προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη οποιουδήποτε άλλου χρήστη (xiii) Εκκίνηση Απάτης (xiv) Επαναλαμβανόμενη ανάρτηση μηνυμάτων (xv) Η προσβολή με ή η ανάρτηση οποιουδήποτε κακόβουλου κώδικα υπολογιστή ή δυαδικού συστήματος ή οποιουδήποτε ιού (torjan horse), τρόπου εκμετάλλευσης ευπάθειας υπολογιστικού συστήματος (cross site script) και κακόβουλου λογισμικού (xvi) Οποιαδήποτε ψευδής περιγραφή ή χρήση για τη σύνδεσή σας με την Εταιρεία ως προσωπικό ή εκπρόσωπο (xvii) Οποιοδήποτε παράνομο υλικό ή υλικό που απαιτεί κυβερνητική έγκριση για πληροφορίες συναλλαγών. (xviii) Πλαστογράφηση δεδομένων (headers) ή άλλως παραποίηση αναγνωριστικών με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης οποιασδήποτε πληροφορίας μεταδίδεται ή ζητείται. (xix) Δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου που δεν έχετε το δικαίωμα να δημοσιοποιήσετε ή να μεταδώσετε βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας ή βάσει συμβατικών σχέσεων ή σχέσεων εμπιστοσύνης (όπως οι εσωτερικές πληροφορίες ή κατοχυρωμένες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακής σχέσης ή βάσει εμπιστευτικών συμφωνιών) (xx) Επέμβαση ή διατάραξη της Πλατφόρμας ή των διακομιστών ή των συνδεδεμένων στην Πλατφόρμα δικτύων, ή απειθαρχία σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς που συνδέονται με την πλατφόρμα, είτε ηθελημένα είτε ακούσια.

4. Ειδοποίηση και Απομάκρυνση: Θα ειδοποιήσετε την Εταιρεία άμεσα, εάν συναντήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Συμπεριφορά που παραβαίνει τη ρήτρα 2.3 και η Εταιρεία θα εξετάσει και θα επιθεωρήσει τη συμμόρφωσή τους με παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Θα πρέπει να κατανοήσετε ωστόσο, πως αυτή η εξέταση δεν αναγκάζει την Εταιρεία να απομακρύνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ούτε θα δημιουργήσει ευθύνη για την εταιρεία. Η εταιρεία, κατόπιν κλήτευσης, θα σας παράσχει λεπτομέρειες για οποιοδήποτε άτομο που αναρτά περιεχόμενο ή έχει συμπεριφορά μη σύμφωνη με τη ρήτρα 2.3 που σας έχει προκαλέσει ζημίες. Συμφωνείτε να μην καταστήσετε υπεύθυνη την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία και μόνο να εκκινήσετε νομικές διαδικασίες για αυτό το λόγο και για αποζημίωση. Οποιαδήποτε αξίωση από την Εταιρεία για οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από την παραβίαση της ρήτρας 2.3 από τους Χρήστες είναι δια του παρόντος

5. Διαχειριστής Ραδιοφώνου:

1. Κάθε Διαχειριστής Ραδιοφώνου θα μεταφορτώσει ένα πρόσθετο για το Winamp ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό Λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο λογισμικό που υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα της Εταιρείας. Το πρόσθετο θα διασυνδεθεί με το λογισμικό του Διαχειριστή Ραδιοφώνου και θα υποβάλλει ήχο απευθείας μέσω του διακομιστή Shoutcast της Εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό Χρηστών μέσω της Πλατφόρμας και του δικτυακού τόπου.

2. Κάθε Διαχειριστής Ραδιοφώνου θα λάβει μια μοναδική Διεύθυνση Ροής (Στο εξής: Ροή) η οποία θα χρησιμοποιείται για να δημοσιεύεται ηχητικό περιεχόμενο μέσω της Πλατφόρμας.

3. Μπορείτε, κατά την αποκλειστική διακριτική σας ευχέρεια και ευθύνη, να επιτρέπετε σε Ραδιοφωνικούς Παραγωγούς να παρουσιάζουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο μέσω της δικής σας Ροής. Θα επιβαρυνθείτε με όλες τις πληρωμές που αφορούν Κατοχυρωμένα Πνευματικά Δικαιώματα, Δικαιώματα Εκμετάλλευσης και/ή άλλες απαιτούμενες χρεώσεις για να επιτραπεί η χρήση Ροών από Τρίτους ή Χρήστες.

4. Εσείς, όπως επίσης και άλλοι Χρήστες, μπορείτε να αναφορτώσετε, να μοιραστείτε και να δημοσιεύσετε το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβάνοντας, και μη περιοριστικά, οπτικοακουστικό υλικό, ηχογραφήσεις, κείμενα και ερμηνείες κειμένων, και άλλο δημιουργικό περιεχόμενο (Στο εξής: Περιεχόμενο) μέσω της Πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, Εγγυάστε πως οποιοδήποτε περιεχόμενο που μοιράζετε ή Χρησιμοποιείται από εσάς στην Πλατφόρμα ή την Εφαρμογή είναι ιδιοκτησίας Σας στο σύνολό του και πως έχετε τα πλήρη Κατοχυρωμένα Πνευματικά Δικαιώματα για το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένη της άδειας για την αναδιανομή αυτού του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παράγωγων εργασιών για οποιονδήποτε σκοπό.

5. Αφού εγγραφείτε ως Διαχειριστής Ραδιοφώνου, θα ειδοποιήσετε την Εταιρεία για τον ότι έχετε εγγραφεί και πληρώσει όλα τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης. Αν ισχυρισθείτε πως έχετε πληρώσει όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, θα σας επιτραπεί να παρουσιάσετε κατοχυρωμένο υλικό σύμφωνα με τις συμφωνίες σας με τρίτους που αφορούν τη χρήση του κατοχυρωμένου υλικού τους.

6. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη CC-licensed music, η CC προσφέρει δωρεάν άδειες κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας (δίχως δικηγόρο) για να σημαδέψει τη δημιουργική δουλειά του με τις ελευθερίες που επιθυμεί να φέρει. Πολλοί ιστότοποι προσφέρουν μουσική που δημοσιεύεται υπό τις ευέλικτες άδειες κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων της Creative Commons. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://creativecommons.org/legalmusicforvideos. Παρακαλούμε ελέγξετε τους όρους της άδειας του κάθε τραγουδιού πριν το δώσετε στη ροή.

7. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και τη Ροή μέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρείας και δεν θα καταστρατηγήσετε, με κανέναν τρόπο, την προστασία της ροής από την Πλατφόρμα.

8. Δια του παρόντος διασφαλίζετε στους Χρήστες μια αμετάκλητη άδεια να προβάλουν και να παρουσιάζουν το Περιεχόμενό σας μέσω της δικής σας ροής σύμφωνα με τη ρήτρα 4 της παρούσας συμφωνίας.

9. Ως Διαχειριστής Ραδιοφώνου, μπορεί να υπόκεισθε σε Ιδιωτικές και/ή Προσωπικές Πληροφορίες Χρηστών και/ή Ακροατών. Δεν θα αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες και/ή τις χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε λόγο πέραν της αξιοποίησης και της βελτιστοποίησης της απόδοσης της Ροής σας και/ή της πώλησης ή της διαφήμισης από τη ροή σε τρίτους.

6. Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου:

1. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου, θα παράσχετε στην Εταιρεία , μαζί με όποια άλλη πληροφορία, τον λογαριασμό σας στο PayPal ή άλλες πληροφορίες πιστωτικών καρτών και τρόπων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διεύθυνσής σας και άλλων πληροφοριών για να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

2. Κάθε Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου θα μεταφορτώσει ένα πρόσθετο για το Winamp ή άλλο συμβατό Λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο λογισμικό που υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα της Εταιρείας. Το πρόσθετο θα διασυνδεθεί με το λογισμικό του Διαχειριστή Ραδιοφώνου και θα υποβάλλει ήχο απευθείας μέσω του Διακομιστή Shoutcast της Εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό Χρηστών μέσω της Πλατφόρμας, του Δικτυακού τόπου ή απευθείας μέσω του Shoutcast ανάλογα με το Ανώτερο πακέτο που θα επιλεγεί.

3. Κάθε Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου θα λάβει μια μοναδική Διεύθυνση Ροής (Στο εξής: Ροή) η οποία θα χρησιμοποιείται για να δημοσιεύεται ηχητικό περιεχόμενο μέσω της Πλατφόρμας ή του Shoutcast.

4. Μπορείτε, κατά την αποκλειστική διακριτική σας ευχέρεια και ευθύνη, να επιτρέπετε σε Ραδιοφωνικούς Παραγωγούς να παρουσιάζουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο μέσω της δικής σας Ροής. Θα επιβαρυνθείτε με όλες τις πληρωμές που αφορούν Κατοχυρωμένα Πνευματικά Δικαιώματα, Δικαιώματα Εκμετάλλευσης και/ή άλλες απαιτούμενες χρεώσεις για να επιτραπεί η χρήση Ροών από Τρίτους ή Χρήστες.

5. Εσείς, όπως επίσης και άλλοι Χρήστες, μπορείτε να αναφορτώσετε, να μοιραστείτε και να δημοσιεύσετε το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβάνοντας, και μη περιοριστικά, οπτικοακουστικό υλικό, ηχογραφήσεις, κείμενα και ερμηνείες κειμένων, και άλλο δημιουργικό περιεχόμενο (Στο εξής: Περιεχόμενο) μέσω της Πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, Εγγυάστε πως οποιοδήποτε περιεχόμενο που μοιράζετε ή Χρησιμοποιείται από εσάς στην Πλατφόρμα ή την Εφαρμογή είναι ιδιοκτησίας Σας στο σύνολό του και πως έχετε τα πλήρη Κατοχυρωμένα Πνευματικ&##940; Δικαιώματα για το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένη της άδειας για την αναδιανομή αυτού του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παράγωγων εργασιών για οποιονδήποτε σκοπό.

6. Αφού εγγραφείτε ως Διαχειριστής Ραδιοφώνου, θα ειδοποιήσετε την Εταιρεία για τον ότι έχετε εγγραφεί και πληρώσει όλα τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης. Αν ισχυρισθείτε πως έχετε πληρώσει όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, θα σας επιτραπεί να παρουσιάσετε κατοχυρωμένο υλικό σύμφωνα με τις συμφωνίες σας με τρίτους που αφορούν τη χρήση του κατοχυρωμένου υλικού τους.

7. Δεν θα καταστρατηγήσετε, με κανέναν τρόπο, την προστασία των Ροών από την Πλατφόρμα.

8. Δια του παρόντος διασφαλίζετε στους Χρήστες μια αμετάκλητη άδεια να προβάλουν και να παρουσιάζουν το Περιεχόμενό σας μέσω της δικής σας ροής σύμφωνα με τη ρήτρα 4 της παρούσας συμφωνίας.

9. Η Εταιρεία μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να καθορίζει τιμές και προγράμματα για τη χρήση της Πλατφόρμας (Στο εξής: Τιμές) και θα σας ειδοποιεί για την αλλαγή των τιμών. Θα τηρείτε τις τιμές της Εταιρείας και θα μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της Πλατφόρμας σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις τιμές. Αναγνωρίζετε πως οι Τιμές δεν καλύπτουν δικαιώματα εκμετάλλευσης για τρίτους και δεν υπολογίζονται ως πληρωμή για τη χρήση Κατοχυρωμένου υλικού.

10. Ως Ανώτερος Διαχειριστής Ραδιοφώνου, μπορεί να υπόκεισθε σε Ιδιωτικές και/ή Προσωπικές Πληροφορίες Χρηστών και/ή Ακροατών. Δεν θα αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες και/ή τις χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε λόγο πέραν της αξιοποίησης και της βελτιστοποίησης της απόδοσης της Ροής σας και/ή της πώλησης ή της διαφήμισης από τη ροή σε τρίτους.

7. Ραδιοφωνικός Παραγωγός

1. Κάθε Ραδιοφωνικός Παραγωγός θα μεταφορτώσει ένα πρόσθετο για το Winamp ή άλλο συμβατό Λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο λογισμικό που υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα της Εταιρείας. Το πρόσθετο θα διασυνδεθεί με το λογισμικό του Ραδιοφωνικού Παραγωγού και θα υποβάλλει ήχο απευθείας μέσω του διακομιστή Shoutcast της Εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό Χρηστών μέσω της Πλατφόρμας και του δικτυακού τόπου.

2. Κάθε Ραδιοφωνικός Παραγωγός, μετά από αίτημα οποιουδήποτε Διαχειριστή Ραδιοφώνου, συμπεριλαμβανομένων των Ανώτερων Διαχειριστών Ραδιοφώνου, μπορεί να χρησιμοποιεί τη Ροή και/ή την πλατφόρμα για να δημοσιοποιεί, να μεταδίδει ή άλλως να μεταφέρει πληροφορίες μέσω της Ροής ή της Πλατφόρμας.

8. Ακροατής

1. Σε κάθε Χρήστη, είτε Εγγεγραμμένο ως Ακροατή και/ή ως άλλο Εγγεγραμμένο Χρήστη και/ή οι μη εγγεγραμμένοι Χρήστες, θα χορηγηθεί το δικαίωμα να ακούει ις Ροές μέσω τηε Πλατφόρμας της Εταιρείας και/ή του Δικτυακού τόπου. Ωστόσο, ο Χρήστης μπορεί μόνο να ακούει τις ροές μέσω του φυλλομετρητή στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή κώδικα για να χρησιμοποιήσει τη Ροή εκτός αυτού.

2. Δεν θα χρησιμοποιήσετε καμία τεχνολογική μέθοδο, κώδικα, παράκαμψη ή μηχάνημα για να εμποδίσετε την προβολή διαφημίσεων Τρίτων μέσω του Δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

3. Κατανοείτε πως χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο, παραβιάζει κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα ή ευρεσιτεχνίες ή ανάρμοστο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει με κανέναν τρόπο ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο.

4.Ο Ακροατής μπορεί, με δική του επιλογή, να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία, σύμφωνα πάντα με αυτούς τους Όρους και με ιδιαίτερη προσοχή στη ρήτρα 2.3. αυτών των Όρων. Παρακαλούμε σημειώστε πως κάποιες από αυτές τις χρήσεις μπορεί να υποστούν πρότερο φιλτράρισμα ή διαλογή από άλλους Χρήστες, Ακροατές και/ή διαχειριστές εκ μέρους της Εταιρείας:

·Η δημοσίευση Σχολίων σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στην Πλατφόρμα ή το Δικτυακό τόπο, εφόσον θα επιτρέπεται και θα είναι διαθέσιμη

·Σημειώσεις σε Ιστολόγια ή αναρτήσεις σε επάνω σε μια συγκεκριμένη ειδική ιστοσελίδα

·Βαθμολόγηση Περιεχομένου άλλου Χρήστη

·Συνομιλία με άλλους Χρήστες

·Αναφόρτωση φωτογραφιών σε μια Συλλογή Φωτογραφιών

5. , και να φέρει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αντιτάξιμου κατά της ακρίβειας, της πληρότητας, ή της χρησιμότητας ενός τέτοιου περιεχομένου. Εν προκειμένω, αναγνωρίζετε πως δεν μπορείτε να επικαλεστείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο δημιουργήθηκε από την Εταιρεία ή υποβλήθηκε στην Εταιρεία.

3. Πολιτική Απορρήτου

1. Πολιτική: Η Εταιρεία εκτιμά το απόρρητο των χρηστών και των δικτυακών τόπων και γι’ αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την εκτεταμένη Πολιτική Απορρήτου ώστε να σας ειδοποιεί όταν αποθηκεύονται δεδομένα, τι βρίσκεται υπό επεξεργασία και τι αποκαλύπτεται στους πελάτες μας, οι οποίοι είναι οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να τους επιτραπεί να σας παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες, ως πελάτες.

2. Αν και η Εταιρεία δεν έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, η πολιτική απορρήτου της τηρεί αυστηρά τις Αρχές του Αφαλούς Λιμένα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (http://www.export.gov/safeharbor) και τηρεί πλήρως και αυστηρά τους κανονισμούς απορρήτου του Ισραήλ.

3. Δεδομένα που συλλέχθηκαν: Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη στο δικτυακό τόπο και τις ροές του Shoutcast συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών μη προσωπικών πληροφοριών, προσωπικών πληροφοριών και πληροφορίες για την ακολουθία των κλικ. Αυτή η πληροφορία θα μοιραστεί μόνο με τους συνεργάτες μας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου

4. Δεδομένα που δεν συλλέχθηκαν: Η εταιρεία δραστηριοποιείται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα απορρήτου και γι’ αυτό ποτέ δεν θα διατηρήσει ή θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την &##949;θνική προέλευση, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ή κομματικές οργανώσεις, την προσωπική υγεία, τις προσωπικές σεξουαλικές προτιμήσεις ή την προσωπική σεξουαλική ζωή. Η Εταιρεία ποτέ δεν θα διατηρήσει ή θα ζητήσει δεδομένα που αφορούν ακριβές όνομα, προσωπικές εμπορικές συναλλαγές. Θα πρέπει να το αναφέρετε άμεσα στο ανώτερο στέλεχος απορρήτου της εταιρείας σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με οποιοδήποτε άτομο ή ηλεκτρονική συσκευή που σας ζητάει τέτοιου είδους πληροφορίες.

5. Προσωπικά Δεδομένα: Η Εταιρεία διατηρεί πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιηθούν με συγκεκριμένες αναφορές σε προσωπικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

6. Μη Προσωπικά Δεδομένα: Η Εταιρεία διατηρεί μη προσωπικές πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουν, μη περιοριστικά, ταυτοποίηση του υπολογιστή με τον οποίο περιηγείστε, την διεύθυνση IP, τη διάρκεια της επίσκεψής σας, τις προτιμήσεις των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας και τη διάρκεια των επισκέψεών σας σε κάθε ιστοσελίδα.

7. Συλλογή Δεδομένων: Μη ταυτοποιήσιμα προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με τον ίδιο τρόπο: όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, ένα cookie τοποθετείται στον η/υ σας και η Εταιρεία καταγράφει όλη την κίνηση από την IP σας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείτε στον η/υ σας από τον φυλλομετρητή σας που σας ταυτοποιεί ως συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό το cookie σας ταυτοποιεί με τους διακομιστές της εταιρείας μας κι επιτρέπει σε εμάς την Εταιρεία να καταγράψουμε ποιές σελίδες έχετε επισκεφτεί, Σας ταυτοποιεί σύμφωνα με το τι προτιμήσατε να δείτε σε αυτές τις σελίδες, τι περιεχόμενο ψάχνατε και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν την Εταιρεία στην κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων.

8. Διαγραφή Δεδομένων: Τα cookies αποθηκεύονται στον η/υ Σας για μια περίοδο 24 ωρών και θα διαγραφούν αυτόματα εάν αποσυνδεθείτε από την Πλατφόρμα μας.

9. Χρήση Δεδομένων: Κάποιοι από τους Ραδιοφωνικούς Παραγωγούς ή, τους Διαχειριστές Ραδιοφώνου ή τους Ακροατές μπορεί να υπόκεινται σε Προσωπικές Πληροφορίες και/ή Συγκεντρωμένα Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, και μη περιοριστικά, των διευθύνσεων IP, των ονομάτων των Λογαριασμών Χρηστών και άλλων πληροφοριών που μπορει να χρησιμοποιηθούν για να Σας παράσχουν Καλύτερες Υπηρεσίες. Θα πρέπει να εφαρμόσετε μια πολιτική απορρήτου που ακολουθεί είτε τους κανονισμούς μιας χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε τους κανονισμούς του Ασφαλούς Λιμένα των ΗΠΑ για να λάβετε πληροφορίες από την Ετειρεία.

10. Ασφάλεια: Τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται στους ιδιόκτητους διακομιστές της Εταιρείας ή σε διακομιστές τρίτων που λειτουργούν για εμάς. Τα αρχεία της Εταιρείας μας που περιλαμβάνουν αποθηκευμένα δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε κανέναν εκτός κι αν αναγκαστούμε με δικαστική εντολή ή νόμο, Εμείς η Εταιρεία θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προστατεύσουμε τη βάση δεδομένων από οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα, και ζητούμε από τους συνεργάτες μας αυστηρή εμπιστευτικότητα όσον αφορά τη χρήση των αποκαλυμμένων δεδομένων.

11. Απομάκρυνση δεδομένων: Μπορείτε να δείτε το προφίλ χρήστη σας οποιαδήποτε στιγμή και να μας στείλετε σχόλια σχετικά μη λανθασμένες πληροφορίες χρήστη που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων μας, αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να γίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: admin@listen2myradio.com

12. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα για την απομάκρυνση όλων των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στον διακομιστή μας και σχετίζονται με άμεσο μάρκετινγκ.Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβετε πως καθώς η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες των υπολογιστών, συγκεντρωμένες με αναγνωρίσιμες πληροφορίες δεν μπορούν να σβηστούν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απομακρύνουμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: admin@listen2myradio.com

13. Μπορεί να αρνηθούμε να απομακρύνουμε, να αποκαλύψουμε ή να τροποποιήσουμε δεδομένα για τα οποία δεν μας παρείχατε επαρκείς αποδείξεις σχετικά με την ταυτότητα του αιτούμενου.Καθώς φροντίζουμε για το απόρρητο των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που μοιράζονται την ίδια σύνδεση στο διαδίκτυο και/ή υπολογιστή, η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών δίχως ταυτοποίηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία.

14. Επίσης, μπορεί να διατηρήσουμε δεδομένα ή να αρνηθούμε να τα τροποποιήσουμε όπου μια τέτοια τροποποίηση είναι τεχνική και περιττή, θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο τρίτων ή άλλων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων μυστικών συναλλαγών και πνευματικής ιδιοκτησίας ή τροποποιήσεις που απαιτούν μεγάλες τεχνικές προσπάθειες που είναι δυσανάλογες με το όφελος από την τροποποίησης των δεδομένων.

15. Ανάληψη ευθυνών: Καθώς τα δεδομένα των χρηστών είναι πολύτιμα για εμάς, έχουμε διορίσει ένα ανώτερο στέλεχος επικεφαλής για την εκτέλεση της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Εάν νιώθετε πως το απόρρητο και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου έχουν παραβιαστεί, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Privacy Matters, MediaHosting Ltd. P.O.B 3220, Akko, 24132, Israel - Fax +972-3-9155798 ή στο: privacy@listen2myradio.com

16. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαβεβαιώσουμε πως τα δεδομένα σας θα αποθηκευθούν και θα επεξεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ως κάθε διαμάχη θα φροντιστεί και θα επιλυθεί. Το ανώτερο στέλεχός μας θα συμπληρώνει τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με παράπονα και παραβιάσεις απορρήτου και θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις που αναλήφθηκαν και τους τρόπους αντιμετώπισης.

17. Επίλυση Διαφορών: Όποια διαφορά προκύψει από παράβαση της παρούσας πολιτικής απορρήτου που δεν την έχει διαχειριστεί το διορισμένο για το απόρρητο στέλεχός μας μπορεί να μεταφερθεί στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για επιθεώρηση. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα παράσχουμε πλήρη συνεργασία.

4. Πολιτικές κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων:

1. Περιεχόμενο: Εσείς, όπως επίσης και άλλοι Χρήστες, μπορείτε να αναφορτώσετε, να μοιραστείτε και να δημοσιεύσετε το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένων, και μη περιοριστικά, οπτικοακουστικό υλικό, ηχογραφήσεις, κείμενα και ερμηνείες κειμένων, και άλλο δημιουργικό περιεχόμενο (Στο εξής: Περιεχόμενο) μέσω της Πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, Εγγυάστε πως οποιοδήποτε περιεχόμενο που μοιράζετε ή Χρησιμοποιείται από εσάς στην Πλατφόρμα ή την Εφαρμογή είναι ιδιοκτησίας Σας στο σύνολό του και πως έχετε τα πλήρη Κατοχυρωμένα Πνευματικά Δικαιώματα για το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένη της άδειας για την αναδιανομή αυτού του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παράγωγων εργασιών για οποιονδήποτε σκοπό.

2. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη CC-licensed music, η CC προσφέρει δωρεάν άδειες κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας (δίχως δικηγόρο) για να σημαδέψει τη δημιουργική δουλειά του με τις ελευθερίες που επιθυμεί να φέρει. Πολλοί ιστότοποι προσφέρουν μουσική που δημοσιεύεται υπό τις ευέλικτες άδειες κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων της Creative Commons. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://creativecommons.org/legalmusicforvideos. Παρακαλούμε ελέγξετε τους όρους της άδειας του κάθε τραγουδιού πριν το δώσετε στη ροή.

3. Άδεια: Δια του παρόντος παραχωρείτε στην Εταιρεία και τους Χρήστες της Πλατφόρμας το μη αποκλειστικό, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, δικαίωμα να ακούν αλλά να μην ηχογραφούν, αποθηκεύουν, αναπαράγουν ή μεταφορτώνουν, χρησιμοποιούν αναπαράγουν ή μεταφορτώνουν Περιεχόμενο ή μέρος αυτού που μοιράζεται από εσάς μέσω της Πλατφόρμας. Δια του παρόντος δηλώνετε πως έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα και κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο που μοιράζεστε και πως επιτρέπετε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου μέσω της Πλατφόρμας για τη λειτουργία της και τη χρήση της.

4. Παραβίαση κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων: Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου που δεν βρίσκεται σε συμφωνία με τη ρήτρα $ των παρόντων Όρων θα θεωρείται Παραβίαση κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνετε την αποζημίωση της Εταιρείας για τις ζημίες και οποιαδήποτε άλλο έσοδο που δημιουργήθηκε προς εσάς, ή άλλον τρίτο, από μια τέτοια Παραβίαση κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Καμία ευθύνη: Καταλαβαίνετε πως όλο το Περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταδίδεται ιδιωτικά, αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτάται μέσω της Πλατφόρμας και, έτσι, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, ή την ποιότητα του Περιεχομένου. Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για να μεταφέρετε, αναρτήσετε, δημοσιεύσετε ή άλλως μεταδώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβαίνει τη ρήτρα 2.4.3 των παρόντων Όρων. Είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για όποια ανάρτηση του Περιεχομένου, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από μια τέτοια δραστηριότητα που παραβαίνει οποιουσδήποτε νόμους ή όρους παροχής υπηρεσιών.

6. Προέλεγχος: Αναγνωρίζετε πως η Εταιρεία δεν μπορεί να προελέγξει όλο το Περιεχόμενο, αλλά πως θα έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί ή να μετακινήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή Λογαριασμό Χρήστη είναι διαθέσιμος μέσω της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να απομακρύνει κάθε Περιεχόμενο ή Λογαριασμό που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή άλλως είναι μη αποδεκτό.

7. Αποκάλυψη του Περιεχομένου: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί Περιεχόμενο αν απαιτείται από το νόμο ή καλή τη πίστει πως μια τέτοια διατήρηση ή αποκάλυψη είναι λογικά απαραίτητη ώστε: (α) να συμμορφώνεται με τις νομικές διαδικασίες· (β) να επιβάλλει τους παρόντες Όρους· (γ) να απαντάει σε ισχυρισμούς πως κάποιο Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα Τρίτων· ή (δ) να προστατεύει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική ασφάλεια της Εταιρείας, των Χρηστών, και του κοινού. Κατανοείτε πως η τεχνική διαδικασία και η μετάδοση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, μπορεί να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα και (β) αλλαγές για προσαρμογή και συμμόρφωση σε τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης διαδικτύων ή συσκευών.

8. Αβλαβείς: Συμφωνείτε και εγγυάστε πως θα διατηρήσετε την Εταιρεία και τους Χρήστες αβλαβείς και πως θα αποζημιώσετε άμεσα Την Εταιρεία ή τους Χρήστες σε οποιοδήποτε ισχυρισμό παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, διάλυση του σήματος κατατεθέν ή παραβίασης ευρεσιτεχνίας για οποιαδήποτε χρήση Περιεχομένου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Επίσης συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία και/ή του Χρήστες για οποιαδήποτε μήνυση Τρίτων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω της χρήσης τους από Περιεχόμενο που κατέστη διαθέσιμο από εσάς.

9. Παύση και Παράλειψη στο μέλλον: Η Εταιρεία εκτιμά τα κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, και γι’ αυτό θα συμμορφωθεί με όλους του κανονισμούς του κράτους σχετικά με την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που συναντήσετε Περιεχόμενο που πιστεύετε πως παραβιάζει τους νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εσείς είστε ο μοναδικός ιδιοκτήτης τους, παρακαλούμε υποβάλετε καταγγελία περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο ανώτερο στέλεχος Πνευματικής Ιδιοκτησίας: abuse@listen2myradio.com· Το ανώτερο στέλεχός μας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα εξετάσει την καταγγελία σας και θα την προωθήσει στο χρήστη που δημοσίευσε το περί ου ο λόγος Περιεχόμενο για να απαντήσει. Εάν η καταγγελία σας είναι ψευδής, επιθετική ή με σκοπό να αποτρέψει τη νόμιμη χρήση της υπηρεσίας, θα φέρε#949;τε όλη την ευθύνη να αποζημιώσετε το Διαχειριστή Ραδιοφώνου και/ή το Χρήστη που αναφέρατε πως παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

 

5. Περιεχόμενο και Διαφημίσεις τρίτων.

1. Διαφημίσεις: Η Εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για τους δικούς της λόγους, να συμπεριλάβει στην Πλατφόρμα ή την Εφαρμογή οποιουσδήποτε συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων, διαφημίσεις ή συνδέσμους για εφαρμογές (Στο εξής: περιεχόμενο Τρίτων). Η Εταιρεία δεν εγγυάται για το Περιεχόμενο Τρίτων ή τη διαθεσιμότητα αυτού ούτε το επιδοκιμάζει. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί, ή θα απαιτηθεί να θεωρηθεί, υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, τη νομιμότητα ή την έλλειψη νομιμότητας αυτού, τη συμμόρφωση του με τους κανονισμούς και την ποιότητά του.

2. Κανένας περιορισμός σε Περιεχόμενο Τρίτων: Δια του παρόντος εγγυάστε να μην χρησιμοποιήσετε κανένα λογισμικό, πρόσθετο ή άλλο μηχανισμό για να περιορίσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου που προβάλλεται στον Ιστότοπο ή την πλατφόρμα της Εταιρείας, δια του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος λόγω ψευδούς κλικ (Click Fraud), περιορισμού διαφημίσεων Τρίτων και/ή Περιεχομένου Τρίτων.

6. Γενικά

1. Καμία ευθύνη: Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα θεωρηθεί η Εταιρεία υπεύθυνη για ζημία, άμεση ή έμμεση, επακόλουθη, παραδειγματική, φυσική ή ειδική, σε εσάς, οποιονδήποτε χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο λόγω κακής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του παρόντος. Η Εταιρεία παρέχει την Πλατφόρμα «Ως έχει» και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη, στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, για καμία περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, αμέλειας, μεγάλης αμέλειας, δόλου ή άλλου τρόπου πρόκλησης βλαβών ή απώλειας ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε: εικονική ιδιοκτησία, φήμη και φήμη επιχείρησης, πληροφορίες Λογαριασμού χρήστη συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σύνδεσης, απώλεια ή κέρδος, απώλεια καλού ονόματος, όλα λόγω της Χρήσης ή της ανικανότητας της Χρήσης της Πλατφόρμας ή των υπηρεσιών που καλύπτει η Εταιρεία.

2. Καμία εγγύηση - η Εταιρεία δεν εγγυάται για την Πλατφόρμα και την παρέχει «Ως έχει» και «Ως είναι διαθέσιμη». Η Χρήση της Πλατφόρμας από Εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη και υπευθυνότητα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται πως (i) η υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και (ii) η υπηρεσία θα είναι απρόσκοπτη, έγκαιρη, ασφαλής, ή χωρίς σφάλματα και (iii) τα αποτελέσματα που μπορεί να αποκτηθούν από τη χρήση της Πλατφόρμας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα και (iv) η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών, ή άλλων υλικών που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από Εσάς μέσω της Πλατφόρμας θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας , ή (v) όποια σφάλματα στο λογισμικό θα διορθώνονται.

3. Κίνδυνοι: Οποιοδήποτε στοιχείο λογισμικού ή ψηφιακό αρχείο μεταφορτώνεται ή άλλως αποκτάται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας γίνεται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία του συστήματος του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων ή ζημία στον μηχανικό εξοπλισμό του υπολογιστή σας που θα προκληθεί από την μεταφόρτωση τέτοιου υλικού. Καμία πληροφορία ή συμβουλή, είτε γραπτή ή προφορική, που αποκτήσατε από την Εταιρεία μας και/ή μέσω ή από την Πλατφόρμα μας δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε εγγύηση μη κατηγορηματικά δηλωθείσα στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

4. Αποζημίωση: Συμφωνείτε να διατηρήσετε την εταιρεία αβλαβή και να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε μήνυση εναντίον της από εσάς, τους Διαδόχους σας ή άλλον τρίτο εκ μέρους σας σε αντίφαση με τις ρήτρες 6(2) & 6(3), Επίσης συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία, είτε άμεση είτε επακόλουθη που θα προκύψει από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβολής με κακόβουλους κώδικες, παραποίησης πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων κατατεθέντων ή ευρεσιτεχνιών ή άλλων παραβιάσεων της παρούσας συμφωνίας από άλλους Χρήστες.

5. Καμία Επίβλεψη: Η όποια επίβλεψη του περιεχομένου των χρηστών δεν δημιουργεί καμία ευθύνη και είναι για στατιστικούς λόγους και για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών γενικότερα. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη ακόμη κι αν γνώριζε κι έπρεπε να γνωρίζει σχετικά με τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου χρήστη ή την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.

6. Ατομικές Πρακτικές: Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας με σκοπό την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με αυτούς τους Όρους. Ωστόσο, η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία συμβεί, άμεση ή έμμεση, λόγω παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριών όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες ούτε θα φέρει η Εταιρεία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που συνέβη από αυτές.

7. Διορθώσεις: Η Εταιρεία μπορεί να διορθώνει, από καιρού εις καιρόν, τους παρόντες Όρους και μπορεί, ή και όχι, να σας ενημερώνει καθώς πραγματοποιούνται αυτές οι διορθώσεις. Σε περίπτωση που αποφασίσετε πως οποιαδήποτε διόρθωση αυτών των Όρων δεν συνάδει με τη συμφωνία σας με την Εταιρεία, μπορείτε, με δική σας επιθυμία, να τερματίσετε αυτούς τους Όρους και να τερματίσετε το Λογαριασμό Χρήστη. Όλο το περιεχόμενο που μοιράζεται θα παραμένει αποθηκευμένο στην Πλατφόρμα και θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές της Εταιρείας και τους διορθωμένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση αυτοί οι Όροι δεν έχουν αναδρομική ισχύ ούτε θα εφαρμοστούν στο Περιεχόμενό σας δίχως τη συγκατάθεσή σας, γι’ αυτό αναλαμβάνετε να εξετάζετε, από καιρού εις καιρόν, τις τυχόν διορθώσεις σε αυτούς τους Όρους.

8. Τερματισμός: Η Εταιρεία μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να τερματ#964;ίσει αυτούς τους Όρους, την Πλατφόρμα, την Εφαρμογή ή όποια άλλη υπηρεσία καλύπτεται από αυτήν λόγω οποιασδήποτε αιτίας, για οποιονδήποτε Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου Εσάς, ή για κανέναν λόγο ή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβάνοντας, και όχι περιοριστικά, τη μη χρήση ή εάν η Εταιρεία πιστεύει πως έχετε παραβιάσει ή δράσει ανακόλουθα με τις συμφωνίες ή το πνεύμα των Όρων. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, και οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει την παροχή της Πλατφόρμας, ή οποιοδήποτε τμήμα της, με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε πως όποιος τερματισμός της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία υπό τις διατάξεις των παρόντων Όρων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και αποδέχεστε και συμφωνείτε πως η Εταιρεία μπορεί άμεσα να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει το λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία στο λογαριασμό σας και/ή να αποκλείσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή την Υπηρεσία. Επιπλέον, συμφωνείτε πως η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς ή κάποιον τρίτο για τυχόν τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία.

9. Ειδοποιήσεις: Οποιαδήποτε ειδοποίηση Σας αποσταλεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την Ηλεκτρονική Διεύθυνση που παρείχατε στην Εταιρεία ή από οποιονδήποτε εσωτερικό μηχανισμό μηνυμάτων. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή αίτημα επιθυμείτε να υποβάλετε σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@listen2myradio.com.

10. Συνολική Συμφωνία, Παραίτηση: Η παρούσα Συμφωνία συνιστά τις συνολικές συμφωνίες μεταξύ των μερών και μπορεί να διορθωθεί μόνο γραπτώς. Καμία παραίτηση της εταιρείας να εκτελέσει όποια από τα δικαιώματά της υπό την παρούσα Συμφωνία θα συνιστά διορθώσεις τις.

11. Κυβερνητικοί Νόμοι, Όχι Συλλογική Αγωγή: Οι παρόντες Όροι θα υπάγονται στους κυβερνητικούς νόμους του κράτους του Ισραήλ, συμπεριλαμβάνοντας τους αντικρουόμενους νόμους. Δεσμεύεστε να μην εκκινήσετε καμία συλλογική αγωγή, για κανέναν λόγο, κατά της Εταιρείας και να διεκδικήσετε τις ζημίες σας μόνο σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

12. Διαιτησία: Οποιαδήποτε διαμάχη προκύψει από την παρούσα συμφωνία θα μεταφερθεί σε έναν συμφωνημένο Διαιτητή, διορισμένο από τα Μέρη, με ειδικότητα στα Κατοχυρωμένα Πνευματικά Δικαιώματα, στο παραγόμενο από τον Χρήστη Περιεχόμενο και στα Νομικά ζητήματα που αφορούν το Διαδίκτυο. Εάν τα Μέρη δεν καταφέρουν να βρουν έναν Διαιτητή που συμφωνούν, η έδρα του Ισραηλινού Δικηγορικού Συλλόγου θα διορίσει κάποιον. Αυτή η ρήτρα είναι μια έγκυρη ρήτρα διαιτησίας και τα Μέρη γνωρίζουν τις συνέπειές της. Ο Διαιτητής δεν θα υπόκειται στο δικονομικό δίκαιο και τα αποδεικτικά μέσα, αλλά θα υπόκειται στο ουσιαστικό δίκαιο.

Πολιτική Προμήθειας

·         Λεπτομέρειες παραγγελίας, πληροφορίες προϊόντων και οδηγίες χρήσεως αποστέλλονται εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχει ο πελάτης τη στιγμή της παραγγελίας.

·         Αν είναι ειδική παραγγελία, το προϊόν θα αποσταλεί σε συμφωνημένο με τον πελάτη χρόνο.

·         Ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος εξαρτάται από το επιλεγμένο πακέτο και τον επιλεγμένο κύκλο πληρωμής.

·         7 ημέρες πριν από το τέλος της λήξης του χρόνου λειτουργίας του προϊόντος, ένα τιμολόγιο θα αποσταλεί στον αγοραστή για να ανανεώσει το πακέτο για άλλη χρονική περίοδο.

·       Εάν ο αγοραστής έχει μια ενεργή συνδρομή πληρωμής, το σύστημα θα δοκιμάσει να χρεώσει τον πελάτη αυτόματα.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

ΤΥΠΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

    Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων μέσα σε 60 ημέρες από την αγορά για ετήσιους, εξαμηνιαίους και τριμηνιαίους κύκλους παραγγελιών.

    Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά για μηνιαίους κύκλους παραγγελιών.

    Μετά από 60 ημέρες, μπορείτε να ζητήσετε πίστωση από το κατάστημα για τυχόν μη χρησιμοποιημένο χρόνο που έχει απομείνει στο ετήσιο πρόγραμμά σας. Μη χρησιμοποιημένος χρόνος θα πληρωθεί κατ’ αναλογία βάσει της ημερομηνίας αγοράς.

    Σε καμία περίπτωση δεν θα δικαιούστε περισσότερες της μίας επιστροφής χρημάτων για το ίδιο προϊόν.

    Ένα προϊόν πρέπει να ακυρωθεί πριν μπορέσουμε να εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων.

    Τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να γίνονται Ανοίγοντας μια Απόδει#953;ξη μέσω του Συστήματος Χρέωσης (http://premiumpay.listen2myradio.com/billing/) ή στέλνοντας Φαξ (+972-3-9155798).

    Όλα τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν το λόγο που ζητάτε την επιστροφή και το αν θέλετε μια Πίστωση στο Κατάστημα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ

    Πακέτο Φιλοξενίας Ιστοσελίδας (Windows & Linux)

    Ανώτερα Πακέτα Ροής Ραδιοφώνου (Shoutcast & Icecast)

    Ανώτερα Πακέτα Ροής Βίντεο

    Listen2MyApp

    Πιστοποιημένοι Τομείς

    Δωρεάν Πρόσθετα Λογαριασμών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

    Τομείς: Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εάν ακυρωθούν και επεξεργαστούν εντός πέντε ημερών από την εγγραφή (120 ώρες).

Λογισμικό Sam: Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εάν ακυρωθεί εντός 14 ημερών.

left banner
right banner